Matura 2018, spomladanski rok, višji nivo
 

Matura 2018, spomladanski rok, višji nivo vaja 2


Dana je funkcija f, za katero velja, da je za poljuben


  • Dokažite, da funkcijo f lahko podamo s predpisom


  • Izračunajte, v katerih vrednostih spremenljivke x ima funkcija f stacionarne točke.


  • Določite vse ničle in pole funkcije f. Narišite graf funkcije f in zapišite enačbo njegove vodoravne asimptote.
  • Narišite krivulji, dani z enačbama in . 

glavni avtor in urednik gradiva: Pitagora - inštrukcije Mateja Radkovič s.p.