Matura 2012, spomladanski rok, višji nivo
 

Matura 2012, spomladanski rok, višji nivo vaja 1


Rešite te naloge:


  • Premica se v točki dotika krožnice . Napišite enačbo te premice.


  • Kakšna je medsebojna lega premice in krožnice ? Odgovor utemeljite.


  • Izračunajte realno število a tako, da bo os x tangenta krožnice .


  • Izračunajte realno število b tako, da bo središče krožnice ležalo na premici .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Pitagora - inštrukcije Mateja Radkovič s.p.