Matura 2020, jesenski rok, osnovni nivo
 

Matura 2020, jesenski rok, osnovni nivo vaja 6


Dana je funkcija s predpisom .


  • Izračunajte ničlo in začetno vrednost funkcije f, zapišite enačbo vodoravne asimptote grafa funkcije f in graf narišite.
  • Izračunajte, pod kolikšnim kotom graf funkcije f seka abscisno os. Kot zaokrožite na minuto. 

glavni avtor in urednik gradiva: Pitagora - inštrukcije Mateja Radkovič s.p.