Uporaba odvoda
 

Uporaba odvoda vaja 8


Enačbo tangente na graf funkcije v točki zapišite v vseh treh oblikah. V katerih točkah seka tangenta koordinatni osi?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Janez Mihelčič