Uporaba odvoda
 

Uporaba odvoda vaja 60


Za funkcijo zapišite ničle, presečišče z ordinatno osjo in ekstreme in narišite graf.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Darja Zlodej