Uporaba odvoda
 

Uporaba odvoda vaja 19


Na funkcijo položi normalo, ki je vzporedna s premico . Izračunaj presečišče normale in funkcije ter zapiši enačbo normale.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Janez Mihelčič