Uporaba odvoda
 

Uporaba odvoda vaja 6


Dana je funkcija . Napišite enačbo tangente na graf funkcije v točki .


 

glavni avtor in urednik gradiva: PROBI - inštrukcije, tečaji, priprava na maturo, Zvonka Cencelj s. p.