Uporaba odvoda
 

Uporaba odvoda vaja 4


V kateri točki grafa polinoma je tangenta vzporedne abscisni osi.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Darja Zlodej