Matura 2017, spomladanski rok, višji nivo
 

Matura 2017, spomladanski rok, višji nivo vaja 3


V nalogi obravnavamo štiri trapeze, za vse pa velja: osnovnici merita in , dolžina kraka d pa je .


  • V prvem trapezu se nosilki krakov sekata v točki E. Izračunajte dolžino daljice DE.


  • V drugem trapezu je veikost kota enaka . Izračunajte velikost kota . Rezultat zaokrožite na minuto.


  • V tretjem trapezu diagonala BD meri . Izračunajte dolžino kraka .


  • V četrtem trapezu je velikost kota enaka . Na stranici AD je točka T, na stranici AB pa točka V, da velja: . Izračunajte, pri kateri dolžini bo ploščina trikotnika VBT največja.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Pitagora - inštrukcije Mateja Radkovič s.p.