Kemijske enačbe in urejanje enačb
 

Kemijske enačbe in urejanje enačb vaja 14


Pri reakciji med trdnim natrijem in plinastim fluorom nastane trden natrijev fluorid.

  • V kemijski reakciji zapiši reaktante in produkte z besedami.

  • Zapiši urejeno kemijsko enačbo reakcije še s kemijskimi simboli.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Nika Ažbe