Kemijske enačbe in urejanje enačb
 

Kemijske enačbe in urejanje enačb vaja 18


V plinastem stanju imamo molekule dušika in molekule vodika, ki reagirajo. Pri reakciji nastane amoniak.


  • Zapiši enačbo reakcije med dušikom in vodikom.

  • Reakcijo uredi.

  • Shematsko prikaži reakcijo. Atome dušika nariši s črnimi kroglicami, atome vodika pa z rdečimi.
 

glavni avtor in urednik gradiva: Nika Ažbe