Valovanje na gladini kapljevine
 

Valovanje na gladini kapljevine vaja 3


Morska hidrometeorološka boja Vida je zasidrana 2,3 km od Piranskega rta Madona. Valovi prepotujejo od boje do rta v času 3 min. Kolikšna je povprečne globina morja?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana