Valovanje na gladini kapljevine
 

Valovanje na gladini kapljevine vaja 5


Na vodni gladini vzbujamo valovanje s pomočjo dveh izvirov, ki sta razmaknjena za 20 cm. Izvira valovanja nihata s frekvenco 3 Hz, vendar ne z enako fazo. Val, ki ga povzroča prvi izvir prehiteva drugega za četrtino valovne dolžine. Opazujmo interferenco obeh valov daleč od izvira. V katerih smereh, glede na simetralo med izviroma se valovanje ojača? Hitrost valov je 0,4 m/s.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana