Razstavljanje izrazov
 

Razstavljanje izrazov vaja 27


S pomočjo formul kvadratov vsote in razlike dvočlenika in razlike kvadratov, izračunajte na pamet:


 

glavni avtor in urednik gradiva: Janja Čeh