Vektorji
 

Vektorji vaja 69


Zapišite koordinate točke C, ki je razpolovišče daljice AB, s koordinatami A ( 1, 0, 2 ) in B ( -1, 4, 2 ).


 

glavni avtor in urednik gradiva: Janja Čeh