Vektorji v pravokotnem sistemu
 

Vektorji v pravokotnem sistemu vaja 20


Točka C deli deljico AB v razmerju |AC| : |AB| = 3 : 4. Zapišite koordinate točke C, če je A (-5, 0, 4 ) in B ( -1, 6, 0 ).


 

glavni avtor in urednik gradiva: janja čeh