Vektorji v pravokotnem sistemu
 

Vektorji v pravokotnem sistemu vaja 26


Dan je trikotnik ABC. Izračunajte njegovo težišče T, če so koordinate njegovih oglišč:


 

glavni avtor in urednik gradiva: janja čeh