Vektorji
 

Vektorji vaja 59


Naj bo točka S razpolovišče daljice AB. Zapišite koordinati točke S, če je A ( 3, 1 ) in B ( 5, -3 ).


 

glavni avtor in urednik gradiva: Janja Čeh