Vektorji v pravokotnem sistemu
 

Vektorji v pravokotnem sistemu vaja 12


Naj bo točka S razpolovišče daljice AB. Zapišite koordinati točke S, če je A ( 3, 1 ) in B ( 5, -3 ).


 

glavni avtor in urednik gradiva: janja čeh