Skalarni produkt
 

Skalarni produkt vaja 37


Podan je paralelogram , za katerega velja razmerje stranic , stranici in oklepata kot . Na stranici leži točka tako, da deli stranico v razmerju . Na stotinko stopinje natančo izračunaj velikost .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Daša Šali