Matura 2020, spomladanski rok, osnovni nivo
 

Matura 2020, spomladanski rok, osnovni nivo vaja 7


V kvadratu z oglišči in stranico dolžine a je točka P razpolovišče stranice CD. Točka T leži na stranici BC tako, da je . Narišite skico. Z vektorjema in izrazite vektorja in . Preverite, da je skalarni produkt vektorjev in enak


 

glavni avtor in urednik gradiva: Pitagora - inštrukcije Mateja Radkovič s.p.