Glagoli s stalnimi predlogi - Verben mit festen Präpositionen
 

Verben mit festen Präpositionen - Glagoli s stalnimi predlogi
Avtor/ica gradiva ne nudi inštrukcij.


Da se nekateri glagoli povezujejo s točno določenimi predlogi, je v vsakem jeziku nekaj povsem običajnega. Tako torej tudi v nemščini govorimo o stalnih besednih zvezah med glagolom in predlogom.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Če v tem oziru primerjamo slovenščino in nemščino, lahko v besednih zvezah opazimo, da:


 • sta včasih predloga enaka


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • sta včasih predloga različna


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • včasih pa se predlog v enem jeziku uporablja, v drugem pa ne


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Besedni zvezi glagola in predloga vedno sledi samostalnik. Sklon tega samostalnika je odvisen od predloga dotične besedne zveze.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Pravilo:

 • kateri predlog se poveže s katerim glagolom v stalno besedno zvezo in

 • v katerem sklonu mora biti samostalnik, ki sledi besedni zvezi,

ne obstaja.Iz tega razloga se je treba besedno zvezo glagola in predloga ter sklon, ki ga zahtevata, naučiti na pamet kot eno celoto.


Najpogosteje rabljeni glagoli s predlogiNa seznamu so navedeni:

 • najpogosteje rabljeni glagoli s predlogi in

 • sklon samostalnika, ki sledi.glavni avtor in urednik gradiva: Dejan Klančič s.p.