Vietovi formuli
 

Vietovi formuli
Avtor/ica gradiva ne nudi inštrukcij.


Vietovi formuli dobimo, če enačimo splošno obliko kvadratne enačbe
kjer so a, b in c so koeficienti kvadratne enačbe (ki so poljubna realna števila) ter temensko obliko kvadratne enačbe:
kjer sta rešitvi ali korena kvadratne enačbe.


Vietovi formuli sta formuli, ki nam dajeta povezavo med koeficienti in .


Izpeljava Vietovih formulIzenačimo splošno in ničelno obliko kvadratne enačbe in poiščimo zvezo med koeficienti kvadratne enačbe in njunima ničlama:

Povezavi med koeficienti kvadratne enačbe in njunima rešitvama:


imenujemo Vietovi formuli.
glavni avtor in urednik gradiva: Janez Mihelčič