Kvadratna enačba
 

Kvadratna enačba vaja 47


Dana je množica kvadratnih enačb , pri čemer je m poljubno realno število. Za katero število m bosta rešitvi enačbe nasprotni števili.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Janez Mihelčič