Kvadratna enačba
 

Kvadratna enačba vaja 15


Rešite enačbo in jo zapišite kot produkt dvočlenikov:



 

glavni avtor in urednik gradiva: Janez Mihelčič