Kvadratna enačba
 

Kvadratna enačba vaja 25


Rešite enačbo in jo zapišite kot produkt dvočlenikov:


 

glavni avtor in urednik gradiva: Janez Mihelčič