Vietovi formuli
 

Vietovi formuli vaja 7


Rešite enačbo in jo zapišite kot produkt dvočlenikov:


 

glavni avtor in urednik gradiva: Janez Mihelčič