Vietovi formuli
 

Vietovi formuli vaja 10


Rešite enačbo in jo zapišite kot produkt dvočlenikov: 

glavni avtor in urednik gradiva: Janez Mihelčič