Kvadratna enačba
 

Kvadratna enačba vaja 31


Rešite enačbo in jo zapišite kot produkt dvočlenikov: 

glavni avtor in urednik gradiva: Janez Mihelčič