Vietovi formuli
 

Vietovi formuli vaja 20


Kolikšna je vsota korenov enačbe: 

glavni avtor in urednik gradiva: Janez Mihelčič