Konstante ravnotežja
 

Vplivi na kemijsko ravnotežje - La Chatelierovo načelo
Avtor/ica gradiva ne nudi inštrukcij.


Kemijsko ravnotežje je pod vplivom različnih dejavnikov:

  • tlak (in prostornina)

  • temperatura

  • koncentracija snovi

S spreminjanjem teh dejavnikov zrušimo ravnotežje in s tem aktivno vplivamo na podano reakcijo.


La Chatelierovo načeloV kolikor spremenimo enega izmed naštetih dejavnikov:

  • tlak

  • temperatura

  • koncentracija

spremenimo tudi ravnotežje. Sprememba se odrazi v reakciji tako, da proizvede ali pa razgradi produkte reakcije, pri tem pa se vzpostavi novo ravnotežno stanje.


La Chatelierov princip: sprememba v ravnotežnem sistemu povzroči premik ravnotežja v smeri, ki dano spremembo minimizira.V nadaljevanju si oglejmo La Chatelierov princip bolj podrobno, ko spreminjamo enega izmed parametrov:

  • tlak,

  • temperaturo,

  • koncentracijo.


Vplivi tlaka na kemijsko ravnotežjeS spremembo tlaka lahko vplivamo samo na kemijsko ravnotežje plinastih spojin. Pri tem lahko vplivamo samo na tiste ravnotežne reakcije, kjer se vsota koeficientov plinastih reaktantov razlikuje od vsote koeficientov plinastih produktov.


Oglejmo si praktične primere, pri katerih lahko oziroma ne moremo vplivati.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Vpliv povečanja tlakaPri povečanju tlaka sistem reagira tako, da se ravnotežje premakne v tisto smer, kjer je manj delcev. Enako kot povečanje tlaka deluje zmanjšanje volumna: namreč, ko zmanjšamo volumen, dejansko povečujemo tlak v sistemu.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Vpliv znižanja tlakaPri znižanju tlaka sistem reagira tako, da se ravnotežje premakne v tisto smer, kjer je več delcev. Enako kot znižanje tlaka deluje povečanje prostornine, namreč: ko povečamo volumen, dejansko znižujemo tlak v sistemu.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Vplivi spremembe temperature na kemijsko ravnotežjeVse kemijske reakcije so podvržene vplivu temperature. Vendar pa pri posameznih reakcijah moramo vedeti ali so le-te eksotermne (sproščajo energijo) ali endotermne (vežejo energijo).


Povečanje temperature in njen vpliv na ravnotežno reakcijoPovečanje temperature pomeni, da reakciji dovajamo energijo. Pri endotermnih reakcijah () je potrebno dovajanje energije, zato da se tvorijo produkti. Torej pri dvigu temperature premaknemo ravnotežje v smer tvorbe produktov. Ravno nasprotno je pri eksotermnih reakcijah. Ker se pri eksotermnih reakcijah energija sprošča (), dovajanje dodatne energije preusmeri reakcijo v smer nastajanja reaktantov.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Znižanje temperature in njen vpliv na ravnotežno reakcijoZnižanje temperature pomeni, da reakciji odvajamo energijo. Pri endotermnih reakcijah () je potrebno dovajanje energije, zato da se tvorijo produkti. Torej pri znižanju temperature premaknemo ravnotežje v smer tvorbe reaktantov. Pri pri eksotermnih reakcijah se energija sprošča (), znižanje temperature preusmeri reakcijo v smer nastajanja produktov.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Vplivi spremembe koncentracije snovi na kemijsko ravnotežjeV kemijsko reakcijo lahko dodajamo ali odvzemamo snovi. S tem spreminjamo koncentracijo posameznih spojin, ki posledično vpliva na ravnotežje.


Spreminjanje koncentracije reaktantovČe v reakcijsko mešanico dodajamo reaktante, se reakcija prevesi v prid nastanka produktov. Če odstranimo reaktante, se ravnotežje prevesi v prid nastanka reaktantov.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Spreminjanje koncentracije produktovČe v reakcijsko mešanico dodajamo produkte, se reakcija prevesi v prid nastanka reaktantov. Če odstranimo enega izmed produktov, se ravnotežje prevesi v prid nastanka produktov.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »glavni avtor in urednik gradiva: Ana ČEVDEK