Konstante ravnotežja
 

Konstante ravnotežja vaja 1


Za podano ravnotežno reakcijo predvidi, v katero smer se premakne, če spremenimo sledeče pogoje:

  • povečamo količino vodika

  • odstranimo iz reakcijske mešanice fluorovodikovo kislino

  • odstranimo iz reakcijske mešanice fluor

  • povečamo tlak

  • povečamo prostornino

  • segrejemo mešanico


Ravnotežna reakcija je:
Reakcijska entalpija je: 

glavni avtor in urednik gradiva: Ana ČEVDEK