Vrste in lastnosti ogljikovodikov
 

Vrste in lastnosti ogljikovodikov vaja 24


Katere izmed spodnjih spojin spadajo pod alkene? 

glavni avtor in urednik gradiva: Ana ČEVDEK