Vrste in lastnosti ogljikovodikov
 

Vrste in lastnosti ogljikovodikov vaja 26


Kateri izmed podanih ogljikovodikov se najslabše topi v vodi? 

glavni avtor in urednik gradiva: Ana ČEVDEK