Vrste in lastnosti ogljikovodikov
 

Vrste in lastnosti ogljikovodikov vaja 21


Razloži, zakaj se ogljikovodiki slabo topijo v vodi oziroma se sploh ne topijo?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Ana ČEVDEK