Vrste in lastnosti ogljikovodikov
 

Vrste in lastnosti ogljikovodikov vaja 29


Kateri izmed podanih ogljikovodikov se najbolje topi v vodi? 

glavni avtor in urednik gradiva: Ana ČEVDEK