Vrste in lastnosti ogljikovodikov
 

Vrste in lastnosti ogljikovodikov vaja 20


V kakšnem agregatnem stanju se pri sobni temperaturi nahaja alkan, ki ima 10 ogljikovih atomov?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Ana ČEVDEK