Aciklični ogljikovodiki
 

Aciklični ogljikovodiki vaja 11


Na tališča in vrelišča alkanov ter tudi drugih organskih spojin vplivata število ogljikovih atomov v verigi in njena razvejanost. V razpredelnici so zapisane zaokrožene vrednosti temperatur vrelišč za nekaj preprostih nerazvejanih alkanov:  • Nariši graf odvisnosti vrelišč alkanov od števila ogljikovih atomov v spojini!

  • Kaj lahko razbereš iz grafa?

  • Določi temperaturo vrelišča heksana!


 

glavni avtor in urednik gradiva: mag. Helena Černe