IZREDNO OBVESTILO.
Zaradi izjemnih okoliščin povsem odpiramo bazo vsebin za vse učence osmih in devetih razredov osnovnih in za dijake srednjih šol ter njihove učitelje do konca šolskega leta. Vse informacije so na voljo na tej strani.
IZREDNO OBVESTILO.
Zaradi izjemnih okoliščin povsem odpiramo bazo vsebin za vse učence osmih in devetih razredov osnovnih in za dijake srednjih šol ter njihove učitelje do konca šolskega leta. Vse informacije so na voljo na tej strani.
IZREDNO OBVESTILO.
Zaradi izjemnih okoliščin povsem odpiramo bazo vsebin za vse učence osmih in devetih razredov osnovnih in za dijake srednjih šol ter njihove učitelje do konca šolskega leta. Vse informacije so na voljo na tej strani.
Vse o naši iniciativi, s katero do konca šolskega leta podeljujemo razredom prost dostop do vseh OpenProf vsebin, lahko preberete tu.
 
 
 
Aciklični ogljikovodiki
 

Aciklični ogljikovodiki vaja 11


Na tališča in vrelišča alkanov ter tudi drugih organskih spojin vplivata število ogljikovih atomov v verigi in njena razvejanost. V razpredelnici so zapisane zaokrožene vrednosti temperatur vrelišč za nekaj preprostih nerazvejanih alkanov:  • Nariši graf odvisnosti vrelišč alkanov od števila ogljikovih atomov v spojini!

  • Kaj lahko razbereš iz grafa?

  • Določi temperaturo vrelišča heksana!


 

glavni avtor in urednik gradiva: mag. Helena Černe