Z roko v celoti potopimo žogo s prostornino 27 litrov in težo 23 N. Izračunaj, s kolikšno silo moramo z roko držati žogo pod gladino. Specifična teža kapljevine je .


Potopljena žoga.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Boštjan Ketiš