Ladijsko sidro visi na vrvi in je potopljeno pod morsko vodo. Specifična teža morske vode je . Izračunaj, s kolikšno silo je napeta vrv sidra, če je njegova masa , prostornina pa . 

glavni avtor in urednik gradiva: Boštjan Ketiš