Električni upor
 

Električni upor vaja 17


Na razpolago imaš pet enakih upornikov z uporom . Izračunaj, kakšen upor vezja dosežeš, če jih vežeš:

  • zaporedno,

  • vzporedno.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Klara Poiškruh