Energijske pretvorbe
 

Energijske pretvorbe vaja 16


Kamen pade z višine h.Tik preden pade na tla doseže končno hitrost 12 m/s. Iz kakšne višine je padel? Nalogo reši s pomočjo zakona o ohranitvi energije.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana