Energijske pretvorbe
 

Energijske pretvorbe vaja 15


Telo ima skupno energijo 360 J. V opazovanem trenutku je njegova potencialna energija trikrat večja od prožnostne energije in kinetična energija dvakrat večja od prožnostne energije. Izračunaj vse tri energije.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana