Energijske pretvorbe
 

Energijske pretvorbe vaja 17


S fračo izstrelimo kamen z maso 50 g navpično navzgor. Ko je frača najbolj napeta, ima prožnostno energijo enako 18 J. Na kateri višini po izstrelitvi je kinetična energija kamna dvakrat večja od potencialne?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana