Energijske pretvorbe
 

Energijske pretvorbe vaja 9


Telo spustimo z višine 6 m, da prosto pada. Potencialna energija se mu z višino spreminja, kot kaže spodnji graf. Nariši graf odvisnosti kinetične energije od višine. 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana