Energijske pretvorbe
 

Energijske pretvorbe vaja 18


Ugotovi pravilnost naslednjih trditev:


  • Telo prosto pada. Njegova kinetična in potencialna energija med padanjem ostajata nespremenjeni.

  • Plastelin pade na tla in se ustavi, ne da bi se odbil. Potencialna energija pred padcem je enaka notranji energiji, ko se ustavi na tleh.

  • Padalec enakomerno pada proti tlom. Potencialna energija padalca se med padanjem pretvarja v notranje energijo padala in okoliškega zraka.

  • Atlet s silo svojega telesa zaluča kopje. Po 50 m leta se kopje zapiči v zemljo. Zakon o ohranitvi energije velja od trenutka, ko vzame atlet kopje v roke.

  • Nitno nihalo niha iz ene skrajne lege v drugo. Skupna energija nihala je enaka njegovi kinetični energiji v najnižj,to je ravnovesni legi.

  • Avto pospešuje po klancu navzgor. Velja zakon o ohranitvi energije.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana