Energijske pretvorbe
 

Energijske pretvorbe vaja 12


Nitno nihalo ima obešeno utež z maso 0,1 kg. Utež izmaknemo iz ravnovesne lege in jo dvignemo za 4 cm ter spustimo. Kolikšna je kinetična energija uteži, ko gre skozi ravnovesno lego.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana