Energijske pretvorbe
 

Energijske pretvorbe vaja 10


Kroglico iz plastelina z maso 0,1 kg s hitrostjo 2 m/s vržemo ob steno. Plastelin se oprime stene in obmiruje. V kaj se je pretvorila njegova kinetična energija? Izračunaj spremembo notranje energije plastelina.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana