Energijske pretvorbe
 

Energijske pretvorbe vaja 3


Telovadec z maso 60 kg skoči na trampolin. Ta ga odrine 3 m visoko. Kolikšna je bila prožnostna energija trampolina ob odrivu?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana