Energijske pretvorbe
 

Energijske pretvorbe vaja 14


Krogla ima na višini potencialno energijo 60 J. Kolikšna je njena kinetična energija na višini ?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana